OSIĄGNIĘCIA

ZAWODY I AKCJE DYPLOMOWE

Często bierzemy udział w różnych zawodach krajowych i międzynarodowych zdobywając pod znakiem SP7PZS wysokie lokaty w punktacjach końcowych. Wśród naszych członków są zarówno osoby pracujące na fonii ale również CW jak i modulacjami cyfrowymi. Wielokrotnie zajmowaliśmy miejsca w ścisłej czołówce otrzymując dyplomy i wyróżnienia. Dobre noty motywują nas do dalszego działania na tym polu

Jako klub bierzemy również udział w różnych akcjach dyplomowych i aktywacjach okolicznościowych organizowanych przez innych krótkofalowców. Z tej okazji również zdobywamy różne dyplomy i potwierdzenia łączności. To świetna forma zdobywania ciekawych wyróżnień za aktywność na pasmach.

Poniżej prezentujemy tylko niektóre z naszych osiągnięć udokumentowane w postaci dyplomów i trofeów.

OKAZJONALNE AKCJE DYPLOMOWE