SP EmCom PZK

ŁĄCZNOŚĆ KRYZYSOWA SP EmCom PZK

Krótkofalarstwo to nie tylko hobby dla samego siebie. To również zaangażowanie w wiele zewnętrznych inicjatyw. Jedną z nich jest istniejąca od wielu lat grupa SP EmCom zrzeszająca krótkofalowców gotowych nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych. Osoby zaangażowane w tworzenie tej społeczności chętnie biorą udział w różnych ćwiczeniach współdziałając z różnymi służbami takimi jak straż pożarna czy ratownictwo.

Wielu członków naszego klubu również należy do tej grupy osób chętnie biorąc udział w cyklicznie organizowanych ćwiczeniach mających na celu utrzymanie w gotowości do działania całą społeczność.

Zachęcamy każdego krótkofalowca jak i osoby nie posiadające pozwolenia radiowego do czynnego uczestnictwa w ćwiczeniach SP EmCom. Wystarczy posiadać zwykłe radio CB lub PMR na które nie potrzebna jest żadna zgoda aby móc dołączyć do tej wspaniałej grupy osób gotowych pomóc w trudnych czasach.

Szczegóły na stronie SP EmCom PZ – emcom.pzk.org.pl